Om Magasinparken

Vi tør påstå at Magasinparken er det mest spennende boligprosjektet vi har sett i Ski, ja kanskje i hele Follo, på lang tid. Et annerledes prosjekt som skiller seg veldig ut fra alt annet gjennom eiendommens spesielle historie, de ulike og meget spenstige arkitektoniske detaljene, samt selvsagt den særdeles sentrale, men likevel tilbaketrukkede beliggenheten.

Solon Eiendom har som eier og utvikler av Magasinparken all intensjon om transformere området ikke bare til et sted det skal bli hyggelig å bo, men også til et sted det skal bli hyggelig å besøke. Målsetningen er å etablere et aldri så lite landemerke i Ski. Dette skal bli et pulserende boligmiljø hvor alle aldre og generasjoner skal trives som både gjest og vert.

For å skape dynamikk og variasjon er det utarbeidet ulike boligkonsepter; Urban Villas og fem ulike tårnbygg og Hengende Hage presentert ved fire ulike og anerkjente arkitekter. Ved utstrakt bruk av tegl og asymmetriske former skapes et organisk uttrykk som vil gi liv og karakter til Magasinparken. Mellom bygningene tilrettelegges for gode fellesarenaer med blant annet lekeplasser, kultur- og parkanlegg. Vi anlegger nye vannveier som samler overflate- og himmelvann. Langs disse bekkeløpene blir det bygget en promenade som gir bilfri tilgang til planlagte bydelstorget. Vi etablerer i tillegg Norges første magnoliapark, som vil bli selve kronen på verket. Dette blir et praktfullt skue og vil være med på å gjøre Magasinparken til en egen attraksjon i Ski og langt utenfor Follos grenser.

Hva passer deg?

Se nærmere på våre boligkonsepter som allerede er i salg.  Disse er nokså ulike og består av seks Urban Villas, samt Ski Tårn av Code og Ski Tårn av Reiulf Ramstad. Uansett hvilket konsept du velger å se nærmere på, er vi trygge på at du vil finne noe som vil passe deg.

Det skjer i Ski

El-bysykkel

El-bysykkel

Vi jobber sammen med Nordre Follo kommune for å virkeliggjøre at Magasinparken får sin egen ladestasjon med hente- og returpunkt.

Park

Park

Det er planlagt en ny, stor bydelspark i forbindelse med utviklingen av Ski Vest. Vi etablerer en egen park på den tidligere ekserserplassen mellom de fredede magasinhallene.

Restaurant

Restaurant

I den gamle depotbygningen, som i dag dessverre er nedbrent, ønsker vi på sikt å etablere en restaurant. Vi er i dialog med flere anerkjente aktører om dette.

Bydelstorg

Bydelstorg

Ski Vest er det i områdeplanen regulert inn et torg med ulike forretninger og servicetilbud. Dette i gangavstand fra din nye bolig.

 

Barnehage

Barnehage

Magasinparken skal være et sted der det er godt og enkelt å bo for både store og små. Det vil bli bygget en barnehage på oppsynsmannstunet.

Kultur

Kultur

Vi ønsker at de fredede magasinhallene skal brukes til ulike kulturaktiviteter. Alle detaljer er ikke på plass ennå, men mye vil være avklart i løpet av det kommende året. Sammen med det nye parkanlegget på ekserserplassen blir dette hele områdets storstue.

 

Directions to Magasinparken

Meld interesse

Meld din interesse i skjemaet for å holde deg oppdatert om hva som skjer i Magasinparken.
  VEGAR SKREDLUND

  Eiendomsmegler

  vs@sem-johnsen.no
  954 08 449

  TRYGVE FORMO HERMANSEN

  Eiendomsmegler

  tfh@sem-johnsen.no
  924 49 842