URBAN VILLAS

• 145 leiligheter fra 38 kvm til 138 kvm fordelt på seks bygg
• Faste priser (ledige boliger fra kr 4 500 000,– til kr 12 500 000,- + omk.)
• Salgsstatus: 130 av 145 boliger solgt
• Arkitekt: Code Arkitektur

Urban Villa Hus A og Hus B er begge ferdigstilt og utsolgt. Urban Villa Hus C-F ferdigstilles i perioden 26.11.20 – 31.05.21. Se prisliste for tidspunkt for de ulike byggene. Totalt sett står hele 86 av disse 145 boligene ferdig før jul. Kontakt megler for å få komplett oversikt.

Hageby i flere etasjer

Urban Villas er seks moderne teglsteinsbygg i øvre del av Magasinparken som blir et estetisk bindeledd mellom det eksisterende villaområdet i nordvest og de fredede vognhallene i øst. Bygningene er fire og fem etasjer høye og trappes ned mot magasinhallene og naboene, slik at de fremstår som småskalerte og frodige samtidig som de har gode utsikts- og lysforhold. Private hager, avtrappinger, romslige balkonger og store takterrasser gir hagebypreg oppover i etasjene og gir bygningene en levende og dynamisk fasade mot omgivelsene.

Byggenes form gjør at nesten alle enhetene er hjørneleiligheter, og alle har fasader mot flere retninger og oppholdsrom med store vindusflater. Leilighetene får store private forhager, store balkonger eller inntrukne private takterrasser, og beboerne i fjerde og femte etasje kan glede seg over takhage på to eller tre sider. Flere av leilighetene har en takhøyde på hele 2,80 meter.

Byggene har inngang via rause fellesarealer med et toetasjers høyt inngangsparti, og det er naturligvis heis fra garasjeanlegget til alle leilighetsplanene. Mellom byggene og utenfor de private hagene skal det etableres et bilfritt, felles parkanlegg med lekeplasser, vannrenner, beplantning og stier.

Finn din bolig i boligvelgeren!

 

Meld interesse
VEGAR SKREDLUND

Eiendomsmegler

vs@sem-johnsen.no
954 08 449

TRYGVE FORMO HERMANSEN

Eiendomsmegler

tfh@sem-johnsen.no
924 49 842

Meld interesse for Ski Magasinparken

Meld din interesse i feltet under for å holde deg oppdatert om hva som skjer i Magasinparken.

Meld interesse
VEGAR SKREDLUND

Eiendomsmegler

vs@sem-johnsen.no
954 08 449

TRYGVE FORMO HERMANSEN

Eiendomsmegler

tfh@sem-johnsen.no
924 49 842