Kort om Ski Tårn

Det skal utvikles og oppføres totalt fem tårnbygg i Magasinparken Ski. Vi har fridd til, fått ja, og utfordret noen av landets fremste arkitektkontorer til å delta i en storstilt utvikling med høy arkitektonisk kvalitet. Med oss på laget har vi arkitektene i Code Arkitektur, Reiulf Ramstad Arkitekter, R21 Arkitekter og A-lab. Dette er alle velrennomerte og prisvinnende arkitektkontorer.

Du har sikkert hørt det allerede?

Solon Eiendom og Code Arkitektur vant Oslo bys arkitekturpris 2016 for nettopp et tårnbygg, Ullevål Tårn. I Magasinparken har vi engasjert fire arkitekter for å tegne fem tårn. Av respekt og fasinasjon over hva Code fikk til på Ullevål Tårn, så lar vi Code tegne både det første og det siste tårnet i Magasinparken. De tre andre meget dyktige arkitektkontorene slipper til med hvert sitt tårnbygg i mellom, og går motivert løs på oppgaven med å utligne Code sitt forsprang.

Ingen tårn blir like, de vil trolig oppleves veldig forskjellige. Hvert tårn skal ha sin egen identitet. Så identitetsskapende at vi tror beboerne vil referere til arkitektens navn når de forteller hvor de bor. «Jeg bor i Ramstad-tårnet i Magasinparken.» Eller foretrekker du kanskje A-lab-tårnet? Tiden vil vise.

Samtidig som tårnene hver for seg skal være sterkt identitetsskapende, har arkitektene fått i oppgave å tegne bygg som også samhandler med hverandre. Altså er det ikke gitt fullstendig frie tøyler, det enkelte tårn skal skli inn sammen med de øvrige tårnene i Magasinparken. Diskret er kanskje feil ordbruk, men vi tror at sluttresultatet vil oppleves utrolig mektig – på en diskret måte.

Sett av tilstrekkelig tid til å studere bygg, illustrasjoner, plantegninger og beskrivelse. Vi tør påstå at dette er en type boligutvikling som Ski kommune aldri har sett før. Og vi tviler på at man får se noe sammenlignbart igjen – i alle fall ikke på mange, mange år.

Får å se nærmere på det første tårnet – tegnet av Code, besøk prosjektets hjemmeside.

skitarn.no