Kort om Urban Villas

Urban Villas er navnet på de seks moderne teglsteinsbyggene som kommer i øvre og nordre del av Magasinparken. Byggene blir et estetisk bindeledd mellom det eksisterende villaområdet i nordvest og de fredede magasinhallene i sørøst.

Urban Villas blir fire til fem etasjer høye og trappes ned mot magasinhallene og naboene, slik at de fremstår som småskalerte og frodige samtidig som de har fine sol-, utsikts- og lysforhold. Private hager, avtrappinger, romslige balkonger og store takterrasser gir hagebypreg oppover i etasjene og gir bygningene en levende og dynamisk fasade mot omgivelsene. Her blir det 146 boliger fra ca. 38 til 135 kvm fordelt på seks bygg over fire til fem etasjer pluss underliggende garasjeanlegg.

Får å se nærmere på Urban Villas, besøk prosjektets hjemmeside.

urbanvillas.no